Algemene voorwaarden Mobile Paradise

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 1.
Klachten of defecten
Bij de reparatie wordt uitgegaan van de klacht(en) die op de reparatie bon staat/staan omschreven. Mobile Paradise onderzoekt altijd alle functionaliteiten van het gerepareerde toestel. Van belang is het volgende: als het toestel waterschade opgelopen heeft moet de consument dit vooraf vermelden/aangeven. Mobile Paradise benadrukt dat als een consument akkoord gaat met een waterschadebehandeling hiervoor automatisch €25 inclusief BTW in rekening wordt gebracht.

Artikel 2.
Prijzen
Onze prijzen bestaan uit de volgende items: onderdelen, montage en 3 maanden garantie op het vervangen onderdeel. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 3.
Onderzoek
Als bij het onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger is dan onze vooraf aangegeven kostenraming, wordt dit aan de consument gemeld. Hij/zij moet hiervoor akkoord geven zodat het toestel compleet werkend is. Indien de consument niet akkoord gaat met de hogere reparatiekosten zal het toestel ongeprepareerd retour gezonden worden aan de consument.

Artikel 4.
Garantie
Mobile Paradise geeft 3 maanden garantie op het vervangen onderdeel zoals dit onderdeel vermeld staat op de reparatiebon. Stoot-, val- of waterschade na onze reparatie valt niet onder deze garantie. Let op. De reparatiebon van de consument is tevens het garantiebewijs. Indien deze bon niet aantoonbaar is, vervalt de garantie. Mobile Paradise is niet aansprakelijk voor eventuele verdere schade aan uw toestel.

Artikel 5.
Verzending van toestellen
Mobile Paradise neemt toegestuurde toestellen aan. Daarbij geldt de volgende regel. De consument dient het toestel aangetekend en verzekerd naar ons te verzenden. Mobile Paradise verzendt het toestel ook aangetekend en verzekerd retour. Deze verzendkosten zijn voor de rekening van de consument. Bij eventueel verlies of diefstal wordt dit door Mobile Paradise afgehandeld met de betreffende transporteur.

Artikel 6.
Fabrieksgarantie
De reparaties die Mobile Paradise uitvoert vallen buiten de fabrieksgarantie. Ergo, de fabrieksgarantie vervalt bij reparatie door Mobile Paradise. Daarnaast moet u er rekening mee houden dat de fabrieksgarantie al verlopen is op het moment dat uw toestel schade heeft geleden.

Artikel 7.
Niet betaalde/afgehaalde producten
Als de reparatie gereed is en de klant is hiervan op de hoogte is gebracht, heeft de consument drie (3) maanden de tijd om het toestel te betalen en af te halen. Indien de consument dit na drie (3) maanden niet gedaan heeft, heeft Mobile Paradise het recht het product te verkopen en/of vernietigen.

Artikel 8.
Niet betaalde, maar wel afgehaalde producten.
Als de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet wordt hij hierop door Mobile Paradise gewezen. Mobile Paradise gunt in dezen de consument nog een termijn van 14 dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Blijft betaling ook dan uit, is de consument over het nog openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Mobile Paradise gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. 
Deze incassokosten bedragen maximaal 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,- 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van 
€ 40,-.

Artikel 9.
Werkwijze
Mobile Paradise werkt met een bonnensysteem. 
Levert de consument een toestel in, ontvangt de consument een reparatiebon van de medewerker. Hierop staat vermeld om welk type toestel het gaat en wat de klacht / reparatie is. De bon is het afhaalbewijs van het toestel. Wanneer de bon van het ingeleverde toestel zoek is of soortgelijks, moet de consument via de aankoopbon van het toestel aantonen dat het toestel zijn/haar eigendom is. Tevens is de reparatiebon het garantiebewijs van de reparatie. Deze bon dient dus goed te worden bewaard! Zonder reparatiebon/ garantiebewijs kan Mobile Paradise géén garantie geven.

Artikel 10.
Wanneer u uw toestel inlevert voor reparatie bij Mobile Paradise gaat u automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.

Geef een reactie